# مجموعه_تهوع

تهوع

گاهی دلم برای خودم تنگ می شود آری همیشه بی خبر از حال خویشتن بوده ام... ________________________________ قرص باید خورد... آب زیادی هم روش... شراب ... ادامه مطلب
/ 73 نظر / 49 بازدید